Η ΕΚΑΣΚ PLUS ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε

  Ο τομέας κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης «EKASKPLUS+» συμμετείχε δια των μελών του, κ. Ανυφαντάκη Απόστολο και κ. Σταγάκη Ζαχαρία, στην ετήσια συνάντηση των μελών της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του ΟΗΕ «Αθλητική Δράση για την Κλιματική Αλλαγή», που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου. Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ., ως ένα από τα νεότερα μέλη της δράσης, καλωσορίσθηκε επίσημα από τον ΟΗΕ και τα υπόλοιπα μέλη του παγκόσμιου αθλητικού κινήματος, πραγματοποιώντας έτσι την πρώτη επίσημη εμφάνιση και παράλληλα την έναρξη δραστηριοποίησης του ελληνικού αθλητισμού στο ζήτημα της Κλιματικής Αλλαγής.

  Τα μέλη της «Αθλητικής Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή» και οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ υπογράμμισαν τον συνεχόμενα αυξανόμενο κίνδυνο που προκαλεί η περιβαλλοντική κρίση, παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Κοινή διαπίστωση όλων ήταν η βραδύτητα εφαρμογής σε επίπεδο παγκόσμιας διακυβέρνησης της Συμφωνίας των Παρισίων.  Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η  εντατικοποίηση της δράσεως του παγκόσμιου αθλητικού κινήματος για το κλίμα και η ενίσχυση των ομάδων εργασίας που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της «Αθλητικής Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή». Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ., κλήθηκε και θα συμμετέχει στις εργασίες και στον προγραμματισμό του χαρτοφυλακίου που αφορά την επικοινωνία και την προώθηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.